بروشوهای شرکت : برای دریافت هر کدام بر روی آن کلیک نمائید.

jeldDSM1  jeldVibroo  Anchoring  SoilNailing  jeld

 

مطالعات علاج بخشی سد


مطالعه علاج بخشي سد خاکی آرباتان هريس:
پروژه‌هايي كه با احداث آنها منطقه‌اي تحت تاثير عوامل مختلف قرار مي‌گيرد، همواره در معرض پديده هاي غير قابل پيش‌بيني مي‌باشند، طرح‌هاي سدسازي را مي‌توان در زمره چنين پروژه‌هايي قرار داد، چرا كه با احداث سد و آبگيري آن،ساختگاه سد تحت بارگذاري زيادي قرار مي‌گيرد و با نفوذ آب در ساختگاه و درياچه سد احتمال وقوع مواردي چون لغزش ، نشست، فرار آْب بوجود می آید.

در حال حاضر شرح خدمات جامع و كاملي براي مطالعات طرح‌هاي سدسازي تعريف شده است، ولي عليرغم كوششهاي فراوان متخصصين و كارشناسان در پيش‌بيني رفتار بدنه سد و ساختگاه آن ، درچندین طرح پديده‌هاي جديد و غيرقابل پيش‌بيني اهداف طرح رابه خطر انداخته يا خرابي و فاجعه‌اي را در پي داشته است، براي نمونه به وقايع  سدهاي ملپاسه در فرانسه ،تتون در امريكا ، وايونت در ايتاليا ميتوان اشاره نمود.
سد آرباتان هريس در زمره چنين پروژه‌هايي قراردارد كه عليرغم ارتفاع كوتاه آن باپديده فرارآب و نشست مواجه شده است . مطالعه بررسي دلايل وقوع خرابي در سد آرباتان هريس و ارائه راه حل علاج بخشي آن به اين مهندسين مشاور واگذار گرديد، با توجه به يافته‌هاي مطالعات انجام يافته تا این مرحله از کار، عوامل پديده به ترتيب زير شناسائی شده اند :

- شرايط خاص شكل هندسي لايه‌هاي زمين‌شناسي ساختگاه سد
- ويژگي جنس لايه‌هاي زمين شناسي (رسوبات تبخيري، مارن داراي ژيپس و نمك)
- جريان آب در لايه‌هاي زمين شناسي و وجود چشمه‌هاي آب شور
- انحلال رسوبات تبخيري


alaj

راه حلهای مختلفی برای علاج بخشی سد تعیین ومورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته است که بعد از تحلیل نتایج حاصل از مظالعات ژئو فیزیک تدقیق ونهائی خواهد شد.

ورود کاربران

تماس با دفتر مرکزی

آدرس: تبریز - بلوارائل گلی - الهی‌پرست - کوچۀپنجم - پلاک 15

اطلاعات تماس