بروشوهای شرکت : برای دریافت هر کدام بر روی آن کلیک نمائید.

jeldDSM1  jeldVibroo  Anchoring  SoilNailing  jeld

 

مزايای خريد خدمات بصورت EPC برای كارفرمايان


اين پروژه كه در زميني به ابعاد حدود 75m×35m ، اجرا خواهد شد تا عمق 6/13- جهت اجراي 3 طبقه زيرزمين گودبرداري خواهد شد. سطح آب زيرزميني در تراز 5/3- متر قرار داشته و سيستم پايدارسازي بايستي آب‌بند باشد تا از نفوذ آب به داخل گود جلوگيري كند.

serv


طرح پاية طراحي شده توسط مشاور محترم طرح، اجراي سيستم ديوار ديافراگمي مهارشده بود كه تا عمق 17- (جهت رسيدن به لاية نفوذناپذير) بايستي اجرا مي‌شد و ليكن مناقصه براي خريد خدمات بصورت EPC انجام يافت و شركت كنندگان مجاز بودند طرح جايگزين ارائه نمايند.
اين مشاركت ضمن انجام بررسي كامل و انجام بازديدهاي مكرر از محل پروژه، سيستم پايدارسازي متشكل از ستون‌هاي (شمع‌هاي) DSM (Deep Soil Mixing) كه توسط Anchor مهاربندي شده است را پيشنهاد نمود كه پس از گشايش پاكات پيشنهاد (فني- مالي) و انجام بررسي توسط مشاور محترم پروژه، اين پيشنهاد، برنده مناقصه اعلام گرديد.
مزاياي روش فوق نسبت به طرح اوليه عبارت است از:
1- كاهش هزينه‌ها: هزينة پيشنهاد شده براي روش فوق، حدوداً 15% نسبت به حداقل قيمت ساير پيشنهادها (كه براي طرح پايه ارائه شده بود) كم بود.
2- سرعت اجرا: براي اجراي DSM، 3 ماه زمان پيشنهاد گرديد كه قطعاً اجراي ديوار ديافراگمي نمي‌تواند با اين سرعت انجام يابد. لازم به ذكر است زمان اجرا، بدليل ماهيت پروژه يكي از اولويت‌ها و الزامات كارفرمايي در اين پروژه مي‌باشد.
در كنار مزاياي فوق، استقبال مشاور و كارفرماي محترم پروژه از روش‌هاي جديد، باعث گرديد كه اين شركت بهمراه شريك خود (شركت SES) با دلگرمی بيشتر نسبت به تکمیل طرح و ارائه پيشنهاداتی برای بهبود براي سيستم پايدارسازي اقدام نمايد كه گزارش آن متعاقباً در سايت ANO قرار خواهد گرفت.
براي اخذ اطلاعات بيشتر در مورد روش DSM، به ساير بخش‌هاي وب سايت مراجعه فرمائيد.

خانه مطالب سایت مزايای خريد خدمات بصورت EPC برای كارفرمايان

ورود کاربران

تماس با دفتر مرکزی

آدرس: تبریز - بلوارائل گلی - الهی‌پرست - کوچۀپنجم - پلاک 15

اطلاعات تماس