بروشوهای شرکت : برای دریافت هر کدام بر روی آن کلیک نمائید.

jeldDSM1  jeldVibroo  Anchoring  SoilNailing  jeld

 

مزايای خريد خدمات بصورت EPC برای كارفرمايان

مشاركت SES-ANO (شركت خدمات مهندسي مكانيك خاك و شركت آتي نگار عمران آنو) كه بمنظور ارائة خدمات پيمانكاري تخصصي در زمينة ژئوتكنيك اعم از پروژه‌هاي بهسازي خاك، پايدارسازي گودها و شيرواني‌ها، اجراي سيستم‌هاي آب‌بند و نظاير آن، تشكيل يافته است، اخيراً براي اجراي عمليات پايدارسازي گودبرداري پروژة برج‌هاي دوقلوي يادمان اردبيل دعوت شد.

مطالعه بیشتر...

زیر مجموعه ها

خانه مطالب سایت

ورود کاربران

تماس با دفتر مرکزی

اطلاعات تماس