مدیریت پروژه

 

مديريت پروژه

انجام خدمات مديريت پروژه به عنوان عامل چهارم ، تأسيس و اداره دفتر مديريت پروژه شرکتهاي پروژه محور ،استقرار نطام مديريت پروژه ، آموزش اعضاء تيمهاي مديريت پروژه  شامل تمامي حوضه هاي دانش مديريت پروژه (براساس استانداردPMBOK -گستره دانش مديريت پروژه) به ويژه مديريت يکپارچگي پروژه، مديريت محدوده پروژه، مديريت زمان، مديريت هزينه، مديريت کيفيت، مديريت منابع و...

 دانش مديريت پروژه در 60 سال گذشته ضمن توسعه از نظر كيفي ، به نحو  بسيار مطلوب و شايسته اي تدوين شده و توسط مؤسسات مختلفي استاندارد شده است. يكي از مهمترين استانداردهاي مديريت پروژه كه توسّط انجمن مديريت پروژه آمريكا (PMI) ، تدوين شده است ، استاندارد PMBOK (Project Management Body Of Knowledge - گستره دانش مديريت پروژه) مي باشد كه حاصل حدود يكصد سال تجربة مديران پروژه در تمام دنيا بوده و مورد توجه بسياري از مديران پروژه در کشور ما قرار گرفته است.کاربرد اين استاندارد در مديريت طيف وسيعي از پروژه ها قابليت خود را نشان داده و منشأ اثرات بسيار مهم و مثبت در ارتقاء سطح مديريت پروژه و دستيابي به اهداف زماني ، کيفي و هزينه اي پروژه ها، واقع شده است. اين شرکت در انجام خدمات مديريت پروژه استاندارد فوق را بکار خواهد بست.

 


ورود کاربران

تماس با دفتر مرکزی

آدرس: تبریز - بلوارائل گلی - الهی‌پرست - کوچۀپنجم - پلاک 15

اطلاعات تماس