مطالعات ژئوتکنیک

 

ژئوتکنیک

مطالعات و بررسيهاي لازم جهت شناسايي و آماده سازي پي ابنيه هاي فني ، شناسائي محلي ( حفر گمانه اكتشافي ، آزمايشهاي محلي ) و خدمات آزمايشگاهي مكانيك خاك و سنگ ، تجزيه و تحليل نتايج و ارايه پيشنهادات در مورد بهسازي زمين و مشخصات آن جهت طراحي ، آزمايش و بررسي مصالح ساختماني و استقرار واحدهاي آزمايشگاهي جهت كنترل كيفيت عمليات اجرايي ( خاك ، بتن ، آسفالت و غيره ) جهت پروژه ها ، محاسبات مربوط به فشار خاك و ديوارهاي حايل.

با توجه به نیاز پروژه های عمرانی و افزایش ارزش زمین بویژه در محدوده شهرها ، انجام مطالعات برای وضعیتهای ویژه و پیچیده ژئوتکنیکی از جمله موضوع خاکهای مسئله دار ، پایداری ترانشه ها ، استحصال زمین ، کاوش در Offshore، طراحی تونل ، روشهای تراکم و ... در اولویت کاری این شرکت قرار گرفته و همکاری با مشاورین خارجی (علاوه بر خدمات کارشناسان مجرب داخلی ) در برنامه کاری شرکت پیش بینی شده است.

خانه امور تخصصی مطالعات ژئوتکنیک

ورود کاربران

تماس با دفتر مرکزی

اطلاعات تماس