شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی

 

شبكه هاي آبياري وزهكشي

مطالعات امكان سنجي ، مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني ، برنامه ريزي و اقتصاد آب ، تلفيق منابع آبهاي سطحي و زيرزميني ، مطالعه و طراحي شبكه هاي آبرساني ، تأسيسات انحراف آب ، بندهاي انحرافي تا ارتفاع 5 متر ، مطالعات و طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي ، تغذيه مصنوعي ، آبياري تحت فشار و تأسيسات وابسته

 

بررسي وضع موجود در مطالعه و اجراي طرحهاي سدسازي و شبكه هاي آبياري و زهكشي و نيز مسائل مبتلا به دوره بهره برداري نشان مي دهد كه به دلايل مختلف از جمله وجود برخي ابهامات و كاستي ها در شرح خدمات تيپ ، برداشت هاي ناقص و متفاوت از شرح خدمات ، فقدان مستندسازي و به تبع آن عدم گردآوري و انتقال تجربيات و . . . كيفيت نتايج كارهاي انجام يافته در سطح قابل قبولي نبوده و بايستي مهندسين مشاور به منظور ارتقاء سطح خدمات به موارد زير توجه ويژه اي داشته و دقت كافي اعمال نمايند :

 

1جامع نگري در انجام مطالعات

2تلقي از طرح به عنوان يك واحد اقتصادي

3انجام مطالعات اجتماعي و تبيين جايگاه ذينفعان بخصوص بهره برداران

4تدوين نظام بهره برداري و تهيه دستورالعملهاي بهره برداري متناسب با برنامه بهره برداري

5لحاظ نمودن اثرات تغييرات اقليم در مطالعات منابع آب ومديريت مصرف

6توجه به نقش محوري آب درتوسعه سايربخش ها

7مديريت در شرايط ويژه ازجمله خشكسالي

8اعمال مديريت كيفيت ( با روشهاي علمي) در تمام مراحل پديدآوري طرح از جمله در مرحلة اجرا

 

مهندسين مشاور آتي نگارآنو  عمران به پشتوانه تخصص و تجربيات چندين ساله افراد كليدي خود ، تمام مساعي خويش رادرجهت استفاده ازآخرين دست آوردهاي علمي وعبرت آموزي از گذشته و بهره گيري از آنها در ارتقاء سطح كيفيت خدمات به كارفرمايان محترم مصروف داشته و اميدوار است كه بتواند با استعانت از درگاه پروردگار متعال،گامهاي مؤثري در اين مسير بردارد.

خانه امور تخصصی شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی

ورود کاربران

تماس با دفتر مرکزی

آدرس: تبریز - بلوارائل گلی - الهی‌پرست - کوچۀپنجم - پلاک 15

اطلاعات تماس