مهندسی ارزش

 

مهندسی ارزش

مطالعات مهندسی ارزش در رشته های سدسازی، شبکه های آبیاری و زهکشی ، راه و راه آهن، پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در رشته های فوق الذکر ، همکاری با مشاوران و پیمانکاران در بر پائی کارگاههای مهندسی ارزش ، برنامه ریزی ارزش

امروزه روش مهندسی ارزش بصورت موفق آمیزی در افزایش کارائی پروژه ها (کاهش هزینه ها ، کاهش ریسک ها و عدم قطعیتها ، کاهش زمان اجرا ، افزایش راندمان ، افزایش طول عمر ، افزایش رضایت مشتری و ... ) و نیز در موارد بسیاری به عنوان روش مؤثر حل مسائل و مشکلات پروژه ها بکار گرفته می شود. در برخی کشورها نیز (از جمله اخیرا در کشور ما ) انجام این مطالعات برای پروژه های بزرگ ، مهم ، و پیچیده در چند مرحله پیش بینی شده است. شرکت ANO ضمن افزودن این مطالعات بعنوان یکی از مراحل اساسی پروژه های مطالعاتی خود ، قصد دارد با سایر مشاوران و پیمانکاران ونیز کارفرمایان در انجام این مطالعات و برپائی کارگاه های مهندسی ارزش همکاری نماید.

ورود کاربران

تماس با دفتر مرکزی

آدرس: تبریز - بلوارائل گلی - الهی‌پرست - کوچۀپنجم - پلاک 15

اطلاعات تماس